Boligutvikling

  • tomt og eventuelt fradeling/seksjonering
  • plan- og bygningsloven
  • beboerbehov
  • husdesign tilpasset området
  • integrering av smartfunksjoner
  • rammetillatelse og igangsettingstillatelse
  • prosjektering
  • entreprenør og underleverandører
  • kontroll av byggeprosess
  • ferdigkontroll og overlevering